Outhands Internet & Media

Klant in beeld: DSV verzorgd leven

Geplaatst op door Jhemyla van Es

DSV|verzorgd leven levert intra- en extramurale diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. In het bijzonder aan ouderen in de gemeenten Katwijk en Lisse, ongeacht hun achtergrond en identiteit. De wensen en behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt voor het organiseren en verlenen van de zorg- en dienstverlening. Aan de geboden zorg en dienstverlening ligt een Protestants christelijke levensovertuiging ten grondslag. DSV stelt zich op als een maatschappelijk betrokken en innoverende, ondernemende organisatie.

Wie is DSV

DSV hecht aan een persoonlijke relatie tussen de cliënt, zorgverlener en overige dienstverleners. Daarom organiseert ze haar zorg en dienstverlening in woonservicezones, waarbinnen in kleine teams wordt gewerkt. DSV ziet gemotiveerde en goedopgeleide medewerkers als onmisbare schakel in haar zorg- en dienstverlening. Er is veel aandacht voor scholing en een aangenaam arbeidsklimaat om, in een schaarse arbeidsmarkt voldoende aantrekkingskracht te blijven uitoefenen op gemotiveerde werknemers. DSV wil financieel gezond blijven door de zorg- en dienstverlening efficiënt en effectief te organiseren en af te stemmen op de beschikbare financiële middelen.

Oude website

De website van DSV verzorgd leven was inmiddels flink verouderd en niet van deze tijd. De websitestructuur klopte niet en informatie was verouderd. Verder was de website niet geschikt voor ouderen die slechtziend zijn. De huisstijl kwam maar deels terug op de oude website. De communicatie-uitingen die wel up-to-date waren sloten niet meer aan op de website. De vraag van de opdrachtgever was om het gevoel van de organisatie terug te laten komen op de website. Een onderdeel wat zeker terug moest komen op de website: het moderne bloemetjespatroon.

Doel nieuwe website

Als eerste is er op de website gekeken naar de websitestructuur. Een organisatie zoals DSV verzorgd leven bevat veel informatie voor verschillende partijen. Al deze informatie moest op de website terugkomen en makkelijk vindbaar zijn. Nadat de websitestructuur helder was is er gekeken hoe de huisstijl terug kon komen op de website. Er is gekozen voor roze in het menu en roze in de footer. Op de achtergrond komt het bekende bloemetjesbehang terug. Ook is er een optie om met één klik op de knop alle tekst op de website te vergroten, dit was een wens van DSV. Nu kunnen ouderen en slechtziende de website beter bekijken.